Profesionalna organizacija evenata obuhvaća brojne elemente –  definiranje gastronomske ponude, dekoriranje prostora, izradu promotivnih materijala, fotografske i video usluge, kreiranje posebne web stranice ukoliko se radi o organizaciji većeg događanja i sl.

Za organizaciju vašeg događaja nudimo sve potrebne usluge:

  • Catering usluge
  • Dizajn i tisak pozivnica i ostalih materijala
  • Balonske dekoracije, akreditacije, bannere, roll up-ove
  • Izrada web stranice, profesionalna fotografija i video